Kennis vergaren

Uit Bouwen aan leefbaarheid

Gelukkig hij die de dingen dezer wereld heeft kunnen leren inzien. Vergilius Vergilius Romeins dichter 70 v C – 19 v C.


Kennis omschrijft Van Dale als wat men door studie of oefening geleerd heeft. Weten is het bekend zijn met of op de hoogte zijn van iets. Synoniemen zijn begrip, bewustheid, informatie en wetenschap.Nieuwe kennis opent nieuwe werelden. Je kennis vergroten kan helpen om dingen die gebeuren beter te begrijpen. Je kunt tot nieuwe inzichten komen over jezelf, over je relatie tot anderen of waarom iets gebeurt. Meer kennis kan zorgen dat je anders tegen zaken gaat aankijken, er een ander ‘gevoel’ bij krijgt, het beter een plek kan geven. Dit is verhelderend en verrijkend en kan tot innerlijke verdieping leiden. Zo kan kennis een krachtbron zijn.Kennis vergaar je door te kijken, te lezen, te proberen en daarvan te leren, te experimenteren, te meten en te vergelijken. Kennis vergaar je ook door in gesprek te gaan met anderen en levensverhalen uit te wisselen. Ontdekken dat anderen ook ingrijpende ervaringen te verwerken krijgen, geeft de mogelijkheid om deze ervaringen te delen en van elkaar te leren hoe je daarmee om kunt gaan. Kennis vergaren kan dus individueel maar ook samen gebeuren.


Informatie verzamelen kan een bron van vermaak en ontspanning zijn en tegelijkertijd verdieping geven. Nieuwe kennis verbreedt immers je horizon, geeft je iets extra’s. Je kunt de opgedane kennis daarna in praktijk brengen in het leven van alledag of in je werk. Op internet, via bibliotheken of via e-learning (leren via internet) is veel informatie te vinden als je op zoek wilt gaan naar onderwerpen die je interesseren of waarmee je jezelf bepaalde vaardigheden wilt aanleren. Vind je het belangrijk om van en met anderen te leren dan kan dit via cursussen, workshops, trainingen, opleidingen of studies. Het aantal onderwerpen is vrijwel onbeperkt. Nieuwe kennis opdoen kan dan ook een bron van (nieuwe) inspiratie zijn.


Kennis is macht. Wie veel weet, kan invloed hebben. Nederlands gezegde.

Navigatie
Persoonlijke instellingen