Levenskracht en ouderen

Uit Bouwen aan leefbaarheid

Waarom houden sommige ouderen plezier in hun leven, wat er ook gebeurt, en zijn andere ouderen ´hun tijd aan het uitzitten´? Er zijn genoeg oudere mensen die actief in de samenleving staan. Ook al zijn ze op leeftijd. Ook al neemt het aantal vrienden af. Ook al krijgen ze te maken met lichamelijke en geestelijke beperkingen. De een voelt zich eenzaam en zielig omdat er bijna niemand meer op bezoek komt. De ander geniet van de enkeling die langs komt en zoekt bijvoorbeeld andere manieren van sociaal contact.


Mensen gaan heel verschillend om met tegenslagen of kansen in hun leven. Wat voor de één een onoverkomelijk obstakel lijkt, is voor een ander die ogenschijnlijk in dezelfde situatie verkeert nauwelijks een probleem. Wat maakt dat de ene oudere veel meer aankan dan de andere. Waaruit bestaat de 'levenskracht' die mensen in staat stelt moeilijkheden te overwinnen waar anderen onder gebukt gaan. Is het een gave die de een wel heeft en de ander niet. Is het iets waar je zelf aan kan werken? Is levenskracht te leren en hoe dan?


Levensvragen

Levensvragen, zingeving en spiritualiteit spelen een belangrijke rol in het leven van oudere mensen. Ook op hogere leeftijd willen veel ouderen blijven participeren in de samenleving en een actieve rol spelen. De samenleving heeft moeite om ouderen een zinvolle plaats te bieden na de pensionering en voor de periode dat ouderen hulp en ondersteuning van anderen nodig hebben. Bij ouderen ontstaan hierdoor zingevingsvragen zoals: Wat heb ik bereikt in mijn leven en hoe ga ik verder? Wat heb ik betekend voor mijn omgeving, voor de samenleving en wat kan ik nog betekenen? Hoe voorkom ik dat ik vereenzaam? Stilstaan bij deze vragen kan het begin zijn van bewustwording van de eigen levenskracht.


Levenservaring

‘De ouderdom komt met gebreken’….. Maar ‘wijsheid komt met de jaren’…… Wat leert iemand van wat hij in het leven meemaakt? Welke levenswijsheid heeft dit opgeleverd? Niet iedereen denkt daar bewust overna. Door dat juist wel te doen, komen mensen erachter dat ze veel sterker zijn dan ze denken. Dat geeft vaak moed om door te gaan. Ouderen kunnen ook anderen inspireren. Ouder worden levert levenservaring op. Iedereen ontwikkelt levenswijsheden, die waardevol zijn. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ouderen die met elkaar levenservaringen delen, kunnen zo hun eigen kracht (her)ontdekken.


Eigen krachtbronnen aanboren

Levenskracht schuilt in iedere mens. De ene mens is zich hier meer bewust van dan de ander. Ouderen die hun eigen levenskracht kunnen aanboren, hebben een sterk middel in handen om op een positieve manier oud te worden. Er zijn allerlei manieren om ouderen te ondersteunen de eigen levenskracht naar boven te halen:

Navigatie
Persoonlijke instellingen