Maatvoering

Uit Bouwen aan leefbaarheid

De maatvoering van de woning bepaalt hoeveel ruimte u hebt in de verschillende vertrekken en of u overal makkelijk kunt komen. Voldoende ruimte is prettig omdat het u veel mogelijkheden geeft om de verschillende ruimten in te richten en naar wens te gebruiken. Brede gangen en deuren zorgen ervoor dat u makkelijk grote dingen kunt verplaatsen en manoeuvreren met een kinderwagen. Maar ook dat u zich makkelijk in huis kunt verplaatsen met een rolator of een rolstoel als dat nodig mocht zijn. Kortom, een doordachte maatvoering zorgt voor grote bruikbaarheid van de verschillende ruimten en zorgt ervoor dat u overal in de woning makkelijk kunt komen.


Maatvoering heeft vooral te maken met voldoende ruimte (oppervlakte) in een woning. Niet alleen in de kamers maar ook in de gangen, het toilet en de hal. Een tweede aspect is de breedte van de doorgangen zoals bijvoorbeeld de deuren. Brede deuren voorkomen dat u met grote spullen of een rolstoel klem komt te zitten. Maatvoering is daarom een belangrijk element bij het ontwerpen van een woning zonder obstakels. Naast voldoende ruimte zijn er geen drempels, steile trappen of hoge bovenramen. In de vakliteratuur worden hiervoor de volgende begrippen gebruikt:

  • toegankelijkheid - iedereen, dus ook mensen met beperkingen, kan zelfstandig binnen komen en overal komen;
  • doorgankelijkheid - er zijn geen obstakels die een vrije doorgang belemmeren;
  • uitgankelijkheid - iedereen kan makkelijk in geval van nood de woning verlaten.

Maatvoering is tevens belangrijk voor als mensen op bezoek willen komen. Voldoende ruimte is nodig om het huis binnen te komen, door de gang te lopen en te keren, gebruik te maken van de woonkamer en het toilet. Helemaal voor mensen die gebruik maken van een loophulpmiddel. Te krappe maatvoering betekent dat sommige mensen niet op bezoek kunnen komen.


Als een bewoner beperkingen heeft of krijgt wordt een goede maatvoering steeds belangrijker. het bepaalt mede hoelang men zelf de dagelijkse activiteiten kan blijven doen, zich zelf kan redden zonder hulp van anderen. En als eventueel zorg nodig is, bepaalt de maatvoering of het mogelijk is om de zorg thuis te krijgen. Voldoende ruimte in bijvoorbeeld bad- en slaapkamer en toilet is nodig om de bewoner te helpen bij het wassen, aankleden en naar het toilet gaan. Ook kan ruimte nodig zijn voor een tilhulpmiddel als iemand zelf niet meer uit bed kan komen.


Andere elementen die een belangrijke rol spelen bij een woning zonder obstakels zijn indeling, inrichting en installaties.


Meer informatie

Mensen die graag een woning willen waarin ze zich goed kunnen bewegen en/of zo lang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen kunnen gebruik maken van een woonchecklist met daarin aandachtspunten over wonen zonder obstakels. De checklist is zowel te gebruiken bij de bouw van een nieuw huis of bij het renoveren of aanpassen van het huidige huis. Daarnaast zijn er aandachtspunten als zorgverlening in de woning nodig is.


Boeken die een hulpmiddel zijn bij het ontwerpen en inrichten van woningen en woonomgevingen zonder obstakels zijn:


Op de website Aangepastbouwen is ook informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving en richtlijnen te vinden.


Terug naar de ideale woning

Navigatie
Persoonlijke instellingen