Rubriek:Welbevinden

Uit Bouwen aan leefbaarheid

Bij welbevinden draait het om wat mensen belangrijk vinden en hoe tevreden ze hiermee zijn. Welbevinden is voor ieder mens verschillend. Voor de een is gezondheid het allerbelangrijkst. Voor de ander een actief leven. Voor een derde een goed contact met kinderen en kleinkinderen of het financieel en fysiek voor zichzelf kunnen zorgen.

Binnen het programma Bouwen aan Leefbaarheid worden acht gebieden onderscheiden, die voor veel mensen belangrijk zijn en bijdragen aan het welbevinden. Dit zijn:

Naarmate mensen kwetsbaarder worden, kan het welbevinden minder worden. Het evenwicht tussen wat mensen willen en wat ze kunnen, raakt uit balans. Doordat mensen minder kunnen, is de kans groter dat ze afhankelijker van anderen worden. Er zijn echter allerlei mogelijkheden om het welbevinden in stand te houden. Het is de kunst hier op een goede manier gebruik van te maken. Kijk op welke wijze dit kan bij werken aan welbevinden.

Navigatie
Persoonlijke instellingen